Ekm pH Düşürücü Geri

Görünüm  
Kimyasal Adı  
Kimyasal Formülü  
Ambalaj Şekli 30 lt lik plastik ambalajlarda


Ürün Açıklaması

BİLEŞİMİ W/W
Suda Çözünür Çinko(Zn) :%10
Düşük pH değerindedir. 

Tarım yapılabilir alanlardaki toprakların ortalama pH’ının 7,5’in üzerinde olması, topraklarda var olan fakat; yüksek pH nedeniyle topraklarda bağıl halde bulunan Fosfor ve Potasyum ile mikro elementlerin bitkiler tarafından kullanımını imkansız hale getirmektedir. Yüksek pH’lı topraklarda yetiştirilen tarımsal ürünlerde makro ve mikro element eksikliği kaçınılmaz olup; bu durum ürün kaybına, kalitenin bozulmasına, vejetatif gelişmenin yavaşlamasına ve zamanla durmasına neden olmaktadır. Bu nedenle EKM-pH, pH’ı 7,5 üzerinde olan topraklarımızın pH’ının düşürülmesinde güvenle kullanılabilecek bir üründür. EKM-pH’ın toprak pH’ını iyileştirici etkisine ilave olarak yüksek pH’lı topraklarda yetiştirilen ürünlere olan olumlu etkileri aşağıda sıralanmıştır.

  • EKM-pH bileşiminde bitkiler için mutlak gerekli olan %10 oranında çinko içerir. İçeriğindeki çinko, bitkilerdeki yeni dokuların gelişimi için gerekli olup, bir büyüme hormonu gibi davranarak meyve ve sürgün oluşumunda önemli rol oynadığı gibi, klorofil oluşumunda da gerekli bir elementtir.
  • EKM-pH bitkilerdeki çinko eksikliğini giderdiği gibi, bitkinin daha düşük sıcaklıklara direnç göstermesini sağlar.
  • EKM-pH kullanılan sebze ve meyve bahçelerinde genç sürgünlerde kamçılaşmayı, sürgün uçlarında rozetleşmeyi, boğum arası kısalmasını ve bodurlaşmayı önler.
  • EKM-pH kullanılan ekili ve dikili alanlardaki bitkilerde yaşlı yapraklarda mikro element eksikliğine dayalı sararma ve dökülmeyi önlediği gibi meyve dökülmesini de engeller.
  • EKM-pH sıkışmış ağır bünyeli bazik tarım topraklarının tekstürünü iyileştirerek gevşek yapılı olmasını sağlar.
  • EKM-pH kullanılan topraklarda kil tanecikleri ile organik maddeyi birbirine bağlayarak toprakta dayanıklı agregat oluşumunu sağlar.
  • EKM-pH sulama suyundaki ve topraktaki tuzluluğu tamponlayarak sulama suyunun bitkiler üzerindeki olumsuzluğunu giderir. Toprak pH’ının 7,5’ten büyük olması bitki yaşam alanını etkilemektedir. Bu nedenle toprakta pH yüksekliğine sebep olan CaCO3 ve MgCO3’ün ortamdan uzaklaştırılması gereklidir.

Bu ürün CaCO3 ve MgCO3’ü kimyasal olarak parçalayıp suda çözünür; Ca+2 ve Mg+2 ve Ma iyonlarını oluşturmaktadır. Bu çözünür iyonlar sulama, kuyu ve yağmur sularıyla alt katmanlara geçip tarım toprak yüzeyinden uzaklaştığından pH düşmekte ve bir çok bitki besin elementi de bitkiye yarayışlı hale gelmektedir.

Kullanım Alanları, Şekli, Dozu ve Zamanı

A. Topraktan Uygulama

pH’si yükselmiş tarımsal alanlara(tarla bitkileri, endüstri bitkileri ve açık sebze alanları) ekim veya dikim yapılmadan 15 gün önce dekara 10-15 litre EKM-pH su ile karıştırılmadan pülverizatör ile toprağa püskürtülüp 15 gün sonra ekim veya dikim yapıldığında başarılı sonuçlar elde edilir. Ayrıca meyve ağaçlarında gövdeden en az 60 cm uzaklıktaki alana püskürtülerek kullanılmalıdır.

B. Damlama Suyu İle Uygulama

Damlama sulama ile sulanan tüm tarımsal ürünlerde bitkinin kök nahiyesindeki toprağın pH’ının düşürülmesi ve damlama sulama borularının tıkanmasını önlemek için dekara 1 veya 1,5 litre uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.

Çözünürlülüğü ve Karışabilirliği

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiç bir şekilde çökmez, kalıntı bırakmaz. Bazik karakterli ilaç ve gübrelerle karıştırılmaz.

Depolama Şartları

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Kapalı ambalajlarda son kullanma tarihi süresizdir. Depolama sıcaklığı +5 ile +30 derece arasında olmalıdır.

 

TEKLİF AL