Degerlerimiz ve Prensiplerimiz

 

DEĞERLERİMİZ

Dünyanın neresinde faaliyet gösterirsek gösterelim, değerlerimiz bizi birleştirir. Bizi biz yapan değerlerimizdir. Değerlerimiz ve prensiplerimiz ile birlikte, şirket kültürümüzün derinliklerinde performans zihniyeti ve kişisel gelişime verilen önem bulunmaktadır. Ekmekçioğullarında her birimiz, her gün  ortak vizyonumuzu gerçekleştirmeye ve kendimizi için oluşturduğumuz değerler ve prensiplere uygun olarak yaşamaya özen gösteririz.

Katılımcı Şirket Kültürü

Birlikte üretmenin gücüne inanırız. Şirket kültürünü oluşturmak için en büyük yatırımımızı en önemli itici gücümüze yapıyoruz; çalışanlarımıza.. Güçlü kurum kültürümüzle çalışanlarımızın katılımını artırır, üretken olmalarını sağlar ve böylece daha güçlü iş sonuçları ortaya çıkmasını sağlarız.

Çalışanlar

Ailemizden gelen kültürü şirketimize yansıttık. Buda bize eşsiz bir kurumsal kültür kazandırdı. Kurul üyeleri, yönetim üyeleri ve çalışanlar bir bütün ve uyumluluk içindedir. Tıpkı bir aile gibi… Çalışanlarımıza değer veririz, saygı gösterir ve adil davranırız.

Etik ve Uyum

Etik Davranış Kurallarına uymak şirket kültürümüzün bir başka önemli bölümüdür. Birbirimize ve çevreye tutarlı ve saygılı davranırız. Bu nedenle güvenlik ve sürdürülebilirlik kurumsal sorumluluğumuzu gerçekleştirirken bizim için ana önceliklerdir. Şirket kültürümüzün bir mirası olarak şartlar ne olursa olsun kendimize ve şirketimize güven duyulmasını sağlayacak şekilde davranırız.

Esneklik

Değişime ve yeniliklere kendimizi adapte ederiz. Tüm çalışanlarımız adapte olması için de gereken motivasyonu sağlarız.

İş Prensiplerimiz

Ekmekçioğulları olarak temel amacımız iç ve dış müşteri için değer üretip fayda sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, Prensiplerimiz bize yol gösterir. Bu anlamda, kurum kültürümüz ile paralel olarak, hem biz çalışanlar, hem de paydaşlar ve işveren tarafından da kabul görmüş prensiplerimiz, birlikte çalışma, bir arada sonuç üretme etkinliğimizi artırır.

Şirket prensiplerimizin temel taşları ;

• Sözleşme koşullarına istisnasız uymak.

• Tedarikçilerimiz ve müşterilerimizi tam olarak anlamaya çalışmak.

• Ürün teslimi ve teslim sonrası verilen hizmet kalite algısını yükseltmek.

• Müşterilerimizin her husustaki şikayet ve önerilerini analiz etmek, değerlendirmek ve neticeye bağlamak amacı ile cevap verecek bir sisteme sahip olmak.

• Potansiyel risklere karşı gerekli tedbirleri almak.

• Sektörel gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip ederek yenilikçi çözümler sunmak.