Satın Alma

 

Satın Alma 

Ekmekçioğulları  Satınalma departmanı olarak ,demir dışı metal ve galvaniz sanayilerinde üretim esnasında ortaya çıkan proses fazlalarını tekrar kullanıma kazandırmaktadır. Yasal düzenlemeler kapsamında çevreye duyarlı şekilde kullanıma hazır hale getirerek, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmanın gururunu yaşamaktadır.
Geri kazanım lisansına sahip olan Ekmekçioğulları; standartlara uygun tesisleri, lisanslı araçları, deneyimli kadrosu ile proses fazlalarının tekrar kullanımı konusunda kapsamlı ve güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Satınalma Politikası

Ekmekçioğulları Satınalma politikası tedarikçilerden, iş etiği, çevre ve işyeri güvenliği standartlarında, en uygun koşullarda malzeme, ürün ve hizmet tedarik etmektir. Tedarikçilerle karşılıklı güven, etkin iletişim ve iş ortaklığı anlayışını esas alan uzun dönemli ilişkiler kurularak, karşılıklı kazanç ilkesi uygulanır. Yerel tedarikçilerin geliştirilmesi hedeflenir.