Kalite YaklaşımıKALİTE POLİTİKASIÇevresel, endüstriyel ve tarımsal kalkınmaya katkıda bulunmak, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerine cevap verebilmek, sektöründe lider ve saygın bir kuruluş olabilmek amacı ile:

 

1.      “Çevre”, “Kalite”, "İş Sağlığı ve Güvenliği", ‘’Gıda ve Yem Güvenliği’’, "Teknolojik gelişmeler" ve “Tam Müşteri Memnuniyeti” ni dikkate alarak tesis etmiş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarını, etkili bir liderlik, sorumlu ve katılımcı bir yönetim anlayışı içinde kuruluşumuzun her kademesinde uygulamayı, çalışanlarımızın katılımı ile etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

2.      Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile karşılıklı faydaya dayalı bir ilişkinin devamlılığını sağlamak için proseslerimizi müşteri odaklı planlamayı,

3.     Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere ve mevzuatlara uymayı, personelde çevre ve tasarruf bilinci oluşturarak doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,

4.     Atıklarımızı azaltmayı, atıkların yararlı kullanım için geri dönüşümünü sağlamayı, geri kazanılamayan atıkların çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, çevreye pozitif değerler kazandırmayı,

5.     İyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamak,

6.     Gıda/yem güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamak,

7.     Gıda/Yem Güvenliği ve Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

8.     Gıda/Yem Dolandırıcığı, sahtekarlığını önlemek adına personel iletişimini güçlendirmek, eğitimlerini sağlamak, saha güvenliğini sağlamak, tedarikçi seçimlerini yapmak ve Yem Savunma Ekibine liderlik yapmayı.

9.     Güvenli ve özenli yasal şartlara uyumluluk gösteren yem katkı ve yem maddeleri üretmek,

10.  Çalışanlarımıza, Gıda/Yem Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürdürülmesinin temeli olan sorumluluk bilinci ve inancını eğitim faaliyetleri ile aşılamak

11.      İş sağlığı ve güvenliği ile idari mevzuatlara uygun bir şekilde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemek üzere çalışanlarda bireysel farkındalık oluşturma, bu alanda dünya standartlarının en üst düzeyine ulaşmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı,

12.  Kuruluş hedeflerimiz ile çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında yön birliği sağlamayı, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirerek motivasyonu yüksek ve aidiyet duygusu pekişmiş insan kaynağı oluşturmayı,

13.  Tüm çalışanlarımızı mesleki eğitim ve kişisel gelişim programları ile destekleyerek kendilerini sürekli geliştirmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağlamayı

14.  Ürünlerimizde uygulamak zorunda olduğumuz standart ve mevzuatların yanı sıra çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik tüm yasa ve standartlara ilkelerimizden ödün vermeksizin uyacağımızı,

 

Taahhüt ederiz.