İş Sağlığı&Güvenliği ve Çevresel Sorumluluk


Ekmekçioğulları bünyesinde “ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ” mottosu yalnızca slogan olarak değil, zaman ve mesai harcanan bir çaba olarak değerlendirilmektedir.
Ekmekçioğullarının  faaliyet gösterdiği her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliktir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır. 

 

İş Sağlığı&Güvenliği ve Çevre Politikası 

Ekmekçioğulları olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizde ve mevcut çatımız altındaki operasyonlarımızda çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliğinin etkilenebileceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve minimum seviyelere düşürmek öncelikli hedefimiz olup; ilgili hedefleri yakalayabilmek, emniyetli bir iş ortamı yaratarak devamlılığı sağlamak ve bütün önleyici faaliyetler için İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır; 

- Faaliyetler sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerinin yapılması, kaza ve acil durumun oluşması durumunda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirlerin planlanıp, uygulanması. 

- Üretim proseslerinde seçilen hammaddelerin ve teknolojilerin çevreye ve insana olan etkilerini dikkate alarak her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarının temin edilmesi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpların azaltılması . 

-Üretim ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli olan ilgili yasal gereklilikleri ve ilgili taraflarca belirlenen şartların sağlanması. 

- Çevre Kirliliğine neden olabilecek boyutları önceden belirlenerek yerinde ve zamanında gerekli tedbirler alınması. 

- Atıklarımızı azaltmak, atıkların yararlı kullanım için geri dönüşümünü sağlamak, geri kazanılamayan atıkların çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesı. 

- Yasal uyum değerlendirme süreçleri oluşturarak ülkemizde yürürlülükte bulunan çevre mevzuatına, şirket çevre politikaları prosedürlerine uyulması.  

- Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için kullandığımız su, gaz ve elektrik gibi kaynakların tüketimini her türlü verimli çalışma yöntemleriyle birlikte özen göstererek azaltılması. 

Yukarıdaki tüm gereksinimler göz önünde bulundurularak, Ekmekçioğulları yönetim ekibi ve yöneticileri bu politikanın uygulanması , çevre yönetim sisteminin sürekliliğimi sağlamakla ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketimizin saygınlığını artırmakla yükümlüdürler. 

İş güvenliği, sağlık, çevre ve toplumla ilişkilerde bu ilkelerin uygulanmasından, takip edilmesinden ve geliştirilmesinden TÜM ÇALIŞANLARIMIZ sorumludur.