Eğitim ve Geliştirme

 

Ekmekçioğulları sürdürülebilirlik faaliyetlerinde, çalışanlarımıza “Güvenli Davranış” “Çevre” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilinci kazandırmak amacıyla aşağıdaki hususları uygulamaktadır; 

- Çalışanlara sürdürülebilir bilinç alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitimler verilmesi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı, güvenliği ile çevre koruma bilincine erişmelerinin sağlanması. 

- Çevresel hedeflerin başarılması için gerekli olan eğitim ihtiyacının, araç ve gereçlerin tam zamanında karşılanması.  

- Hedef gerçekleştirme  performansının yıllık olarak değerlendirilmesi ve Çevre Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi. 

- Kimyasal Maddeler ve Atık Yönetimi ile ilgili mevzuatlara ciddiyetle riayet edilerek gelişmelerin yakından takip edilmesi ve kimyasal atık yönetimiyle ilgili personele periyodik olarak eğitim verilmesi. 

- Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi. 

- Tüm çalışanlarımızı mesleki eğitim ve kişisel gelişim programları ile destekleyerek kendilerini sürekli geliştirmelerinin ve verimliliklerinin artırmalarının  sağlanması.