ÜRÜNLER

Bakır Sülfat Pentahidrat

Bakır Sülfat Pentahidrat

Ürün Tanımı

Bakır sülfat, CuSO4(H2O) x kimyasal formülüne sahip inorganik bileşiktir.Burada x, 0 ila 5 arasında değişiklik gösterir. Pentahidrat (x=5) en yaygın form olarak karşımıza çıkar. (CuSO4•5H2O) formu, parlak mavi renktedir. Bu bileşik için daha eski isimler arasında göztaşı, göktaşı, mavi taş, bakır vitriol gibi isimler bulunur. Bakır Sülfat Pentahidrat aynı zamanda bir fungusittir.

 

Kullanım Alanları

 • Tarım sektöründe toprakta bulunan bakır eksikliğinin giderilmesi için kullanılır. Bazı durumlarda Hayvanlarda bakır eksikliği tespit edilmektedir. Bunun yanında hayvanlarda bakır eksikliğinin giderilmesi için kullanılabilir.
 • Kanatlı hayvan üretiminde büyüme uyarıcı kimyasal olarak, besi maddesi olarak.
 • Fungusit olarak kullanılan kimyasalların imalatında bu etken madde kullanılabilir.
 • Bitkilere zarar veren sümüklü böcek ve salyangozların tahrip edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bakır cevheri ihtiva eden tarım ilaçları üretilerek giderilmelidir.
 • Tarım alanında domates üretimi yapılırken, domates tohumları çimlenme yapamamaktadır. Bundan kaynaklı domates fideleri yeni filizlenme yapamamaktadır. Domatesin daha fazla ürün verebilmesi, fidelerin yeni filizlenmeler yapabilmesi için bakır sülfat kullanılmaktadır. Bu alandaki kullanımı ile toprağın sterilize edilmesi sağlanır. Amonyum karbonat ile bir karışım formunda uygulama yapılır.
 • Bazı eksiklikler durumunda küçük ve büyükbaş hayvanların ayaklarında hastalıklar meydana gelir. Bu gibi hastalıklar, hayvanların bulunduğu ortamın fiziksel şartlarına, hayvanların beslenme şartlarına bağlı olarak meydana gelebilir. Hayvanların ayaklarındaki veya tırnaklarındaki hastalıkların giderilmesi için bu kimsalı içeren ilaçlar kullanılabilir.
 • Büyük baş hayvanların yavrularında, domuz eritipleri ve beyaz lekelerin çoğalmasını engellemek için dezenfektan olarak.
 • Çiftlik balıklarının yetiştirildiği havuzlarda pislik kontrolü sağlamak için çok iyi inhibe edici ajan özelliği  gösterir.
 • İnsan sağlığı konusunda havuzlarda alg çiçeklerinin yok edilmesini sağlamak için.
 • Mantar enfeksiyonlarını ortadan kaldırmak için antiseptik özelliğinden faydalanılır ve mikrop öldürücü olarak kullanılır.
 • Farmasötik sektöründe kullanılan bakır katalizörlerin imalatında kullanılır.
 • Ahşaplar organik maddelerdir. Zamanla çürümeye başlarlar. Ahşap çürümesini engellemek için bakır içerikli kimyasallar kullanılabilir.
 • Binalarda kuru çürümeler meydana gelmektedir. Binalardaki kuru çürümeleri engellemek için, mantar enfeksiyonunu ortadan kaldırmak için sıva içeriği olarak  kullanılmaktadır.
 • Maden Sektöründe; bazı metal cevherlerinin flotasyonunda sifalerit, pirit, pirotit ve diğer sülfitler için canlandırıcı (aktivatör) olarak, siyanürle bastırılmış sifalerit, pirit, pirotit ve diğer sülfitlerin tekrar aktive edilmesinde (canlandırılmasında), bazı silikat minerallerinin flotasyonunda bastırıcı (depresant) olarak, kullanılır
 • Seyreltik bakır sülfat çözeltisi akvaryum balıklarındaki parazit enfeksiyonların tedavisinde ve ayrıca akvaryumlardaki salyangozları öldürmek için kullanılır.
 • Avrupa birliği 2018/1039 Komisyon Uygulama Yönetmeliğine Göre 3b405 tanımlama numarasıyla yem katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

 

Görünüm Mavi Kristal, kokusuz
Kimyasal Adı Bakır (II)Sülfat Pentahidrat / Mavi vitriol; Copper (II) Sulfate Pentahydrate
Kimyasal Formülü CuSO4 .5H2O
Ambalaj Şekli 25 kg’lık torba, 1.000 kg bigbag ve 1.250 kg'lik bigbag

 

Ürün Analizleri - Yem Kalite

 

TESTLER TESTS LİMİTLER

Bakır (C)

Copper (Cu)

25 (±0,4)* %

Kurşun (Pb)

Lead (Pb)

50 ppm max

Kadmiyum (Cd)

Cadmium (Cd)

10 ppm max

Civa (Hg)

Mercury (Hg)

1 ppm max

Arsenik (As)

Arcenic (As)

50 ppm max

Görünüm

Appearance

Mavi Kristal
(Blue Crystal)

Suda Çözünürlük

Solubility In Water

%99,5 min

 

Ürün Analizleri - Teknik Kalite

 

TESTLER TESTS LİMİTLER

Bakır (Cu)

Copper (Cu)

25 (±0,4)* %

Kurşun (Pb)

Lead (Pb)

50 ppm max

Kadmiyum (Cd)

Cadmium (Cd)

10 ppm max

Civa (Hg)

Mercury (Hg)

1 ppm max

Arsenik (As)

Arcenic (As)

30 ppm max

Görünüm

Appearance

Mavi Kristal
(Blue Crystal)

Suda Çözünürlük

Solubility In Water

%99,5 min