Enerji Stratejisi 

 

Üretimin ana unsuru olan enerjinin verimli kullanımı ve yönetimi her geçen gün daha da önem kazanan bir konudur. Üretim ve ürün kalitesinden ödün vermeksizin ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından fedakarlık etmeksizin enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan çalışmalar yapmak enerji yönetim stratejimizin temel unsurudur. Bu temel unsur aynı zamanda  kalite ve üretim performansı olumsuz etkilenmeden alınması gereken tedbirleri ve uygulamaları da kapsar. 

Özellikle enerjini yoğun bir şekilde kullanıldığı sahalarımızda enerji verimliliği çok  önem vermekle birlikte enerji yönetimi için şu önlemleri almaktayız; 

- Enerji performansının yükseltilmesi

- Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmesi

- Enerji maliyetlerinin iyileştirilmesi ve düşürülmesi, enerji kaynaklarının hızla tükenmesinin önüne geçen ve analiz sonucu elde edilen verilerin uzun vadede enerji planlamasında kullanılmasının sağlanması. 

Enerji verimliliği; aynı miktardaki işi yaşam standardı, ürün kalitesi ve miktarını düşürmeden daha az enerji kullanarak yapabilmekte ve sürdürülebilir kalkınmada büyük önem taşımaktadır. Ekmekçioğulları, sürdürülebilirlik kavramının ana başlıklarından biri olan enerji yönetimi konusuna üst seviyede önem vermektedir. Enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için verimlilik felsefesi ile örülmüş bir yönetim anlayışı ile çalışanlara enerji verimliliğinin aşılanması ile çalışmalar yapmaktadır. Geliştirilen Ar-Ge çalışmalarıyla elektrik tüketimi anlamında ortalama ciddi tasarruf sağlanmıştır. 

Sürdürülebilir ekonomi ve yaşanabilir bir doğa için tüm üretim çalışmalarımızda doğa dostu üreticilik anlayışı ile her anlamda inovasyona önem vermekteyiz. 

Ekmekçioğulları üretim tesisinin ve enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, üretim ve  işletme proseslerinde enerji verimli tasarımlar yapmayı ve enerji performansının iyileştirilmesini, enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer zorunluluklara uyulmasını taahhüt ederiz.